Jongvee – veeteelt

Aliments S.E.F.A.B. sprl > Jongvee – veeteelt

Jong vee - veetelt

Groei is één van de voornaamste punten in een fokkerij.

Het eerste objectief van ons bedrijf is zijn proteïsche en energetische bronnen optimaal te kiezen om de startinvestering in het jonge rundvee zo vlug en zo best mogelijk te doen renderen.

S.E.F.A.B. bvba kan een gamma voeders op punt stellen die direct en complementair bijdragen tot het basisrantsoen waarover de fokker beschikt.

JONG VEE 16%  – JONG VEE 18% EXTRA – JONG VEE 20% EXTRA – JONG VEE 23% EXTRA  – JONG VEE 26% EXTRA – JONG VEE 30% EXTRA – JONG VEE 35% EXTRA 

Een bericht ?