Afmesten

Aliments S.E.F.A.B. sprl > Afmesten

Gedurende de afmestperiode is het belangrijk om een ideaal technico-economisch rantsoen te implementeren.

Het is inderdaad essentieel voldoende energie te leveren om het rundvee optimaal af te mesten. Bovendien kan de correctie van het proteïsche deel naargelang het basisrantsoen ook bestudeerd worden.

Naar schatting loopt de afmestperiode van 2 tot 3 maanden naargelang de objectieven van de fokker of andere parameters zoals de genetica, de gezondheidstoestand en de markt.

S.E.F.A.B. ontwikkelt energierijke afmestvoeders met een ideaal mineraal gehalte om de werking van de pens te optimaliseren. Een goede werking van dit orgaan zorgt voor een goede immuniteit en een goede vertering.

AM 16% EXTRA HE “SPECIAL”  –  AM 17,5% EXTRA HE  –  AFMESTEN 20% EXTRA HE  – AFMESTEN 22% EXTRA HE  – AFMESTEN 26% SUPER

Een bericht ?